Automatiska placeringar

När man annonserar i displaynätverket, kan man välja att Google automatisk placerar ut annonserna på de webbplatser som bedöms relevanta, baserat på dina sökord. Den automatiska placeringen är bara ett alternativ på inriktning man kan välja i displaynätverket.