Budsimulatorn

Vill du undersöka hur en annons hade presterat om du hade haft ett högre bud (CPC), men utan att faktiskt höja budet? Kör då budsimulatorn för att få svar! Den använder sig av auktionsdata från sju dagar tillbaka för att se hur en budhöjning hade förändrat exponeringen av annonsen.