CPC

Detta är alltså det du betalar per klick, och något du styr över själv. Genom att sätta ett max CPC begränsar du kostnaden för annonserna och ser till att din budget inte överskrids. Ditt angivna max CPC är också en av faktorerna som avgör vilken AdRank annonserna kommer få.