CTR

Står för click through rate och är ett mycket viktigt mått när du utvärderar din kampanj. Dela annonsens totala antal klick med antalet visningar den genererat och du har ditt CTR. Ditt CTR anger helt enkelt hur klickbar din annons är. Vid lågt CTR bör du omgående byta annonstext och/eller sökord.