Konvertering

Detta är oftast själva målet med en AdWordskampanj, att få besökaren från ett annonsklick att utföra en handling på din landningssida – genomföra köp, prenumerera på ditt nyhetsbrev eller lämna sina kontaktuppgifter. När de utför detta sker en konvertering. Det är ofta genom att mäta antalet konverteringar en kampanj anses lyckad eller ej.