Kvalitetsresultat

Den viktigaste kvalitetsbedömningen av en kampanj sker på sökordsnivå. Varje sökord får ett kvalitetsbetyg från 1-10, och kan förenklat sägas betyda hur pass relevant sökordet är, sett till annonstext och landningssida. Har ett sökord mellan 7 och 10 i kvalitetsresultat är det ett mycket bra sökord, men börjar det sjunka till under fyra kan det bli svårt att vinna någon annonsauktion – kvalitetsresultatet är ju som nu bekant en viktig faktor i uträknandet av din AdRank.