Matchningstyper

Beroende på vilken matchningstyp du ger ett sökord, blir det olika känsligt för användarens sökfraser, och du kan med matchningstyperna öka din kontroll över annonsvisningen. När du väljer sökord till dina annonsgrupper finns det följande matchningstyper att välja för sökorden:

Bred matchning

  • När du använder bred matchning visas dina annonser även om sökfrasen inte ingår i din sökordslista, men ändå bedöms relevant av Google ofta träffsäkra ”intelligens”. Fördelen med denna matchning är att den genererar många visningar och kan driva mycket trafik till din webbplats. Nackdelen är att vissa klick kan vara irrelevanta och att Google ibland missförstår en söknings intentioner.

Frasmatchning

  • Genom att sätta citattecken (” ”) runt sökordet krävs det exakt detta ord  i sökfrasen för att annonsen ska visas. Däremot får det förekomma ord innan och efter det frasmatchade ordet.

Exakt matchning

  • Sätt ordet inom klamrar [ ], och du gör att annonsen enbart visas då hela sökfrasen överensstämmer med det exakta sökordet. Detta är bra att använda när du känner till vilka sökord som fungerar, och vilka dina potentiella kunder använder.

Modifierad bred matchning

  • Med ett enkelt plustecken (+) före sökordet, får du precis som med det breda matchningsalternativet, mycket trafik till din webbplats. Skillnaden är att sökordet måste ingå i frasen. På det sättet ser man till att Google inte kan ”missförstå” en sökfras på samma sätt som med bred matchning.

Negativa sökord

  • Genom att lägga till negativa sökord blockerar du vissa ord från att visa dina annonser. Skulle du konstigt nog, enbart sälja gröna cyklar, kan du helt enkelt lägga till röd, blå, gul, etc som negativa sökord. Detta gör du genom att placera ett minustecken (-) framför sökordet.