ROI – Return on Investment

Eller på svenska – avkastning. Helt enkelt ett mått på hur mycket vinst du som annonsör gör på varje avsatt annonskrona. Med andra ord, en tämligen viktig faktor när du utvärderar din kampanj.