Sökord

Dina sökord är det som gör att dina annonser visas för en potentiell kund när denna söker efter din produkt eller tjänst. Sökorden läggs in på annonsgruppsnivå och bör vara relativt specifika och smala. Börja med en lista på 10-20 sökord i olika matchningstyper, för att sedan ändra och lägga till när kampanjen rullat ett tag.