Visningsandel

Alla annonser har ett uppskattat antal visningar som bygger på inriktningsinställningar och AdRank. Visningsandelen är ett mått på hur många gånger den faktiskt visades i förhållande till det uppskattade antalet. Har du låg visningsandel bör du se över bud- och kvalitetsinställningarna.